วัน: พฤษภาคม 7, 2018

เพิ่มมูลค่างานพิมพ์ด้วยการเคลือบฟิล์ม

เพิ่มมูลค่างานพิมพ์ด้วยการเคลือบฟิล์ม

ไม่ว่าเราจะทำสื่อสิ่งพิมพ์อะไรก็ตามแต่ก็ล้วนแต่จะต้องเน้นความสวยงามเป็นหลัก ซึ่งแน่นอนการเพิ่มมูลค่าของงานพิมพ์ที่ดีที่สุดนั้นก็คงจะเป็นการเคลือบฟิล์ม