ความรู้

เรียนรู้เกี่ยวกับประเภทและความหนาของกระดาษ

“เรียนรู้เกี่ยวกับประเภทและความหนาของกระดาษ” เพื่อรู้จักประเภทและความหนาของกระดาษ การดูแลและเก็บรักษากระดาษ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม วิธีการเลือกกระดาษที่เหมาะสม และคำแนะนำในการเลือกและใช้งานกระดาษ

กระดาษเป็นวัสดุที่เราใช้ทุกวันๆ ไม่ว่าจะเป็นกระดาษที่ใช้เขียนบันทึกข้อมูลหรือกระดาษที่ใช้เช็ดมือหรือแม้กระทั่งกระดาษที่ใช้ทำกล่องของขนาดต่างๆ แต่คุณเคยสงสัยหรือรู้จักว่ามีประเภทและความหนาของกระดาษอย่างไรบ้างหรือไม่? ในบทความนี้ เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทและความหนาของกระดาษเพื่อให้คุณเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัสดุนี้ที่ใช้ทั่วไป


ความหมายของกระดาษ

กระดาษเป็นวัสดุที่ใช้ในการเขียน พิมพ์ หรือวาดรูป โดยทั่วไปแล้ว มีลักษณะเป็นแผ่นแบนบางและมีความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินทางปัญญา เนื่องจากสามารถนำมาใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์ต่างๆได้หลากหลาย เช่น หนังสือ สมุดบันทึก ซองจดหมาย กล่องของขวัญ และอื่นๆ

การผลิตกระดาษมักจะมีการใช้เนื้อไม้หลายชนิด เช่น ไม้สน ไม้ตะเคียน ไม้ยูคาลิปตัส และไม้ล้อม โดยขั้นตอนการผลิตมักประกอบด้วยการหั่นไม้ออกเป็นชิ้นๆ หลังจากนั้นจะนำมาลบให้เป็นเศษไม้เล็กๆ และผสมกับน้ำ ใส่สารเคมี เช่น ปูนขาว และเทียบสี เพื่อให้ได้ลักษณะที่ต้องการและจะตั้งตัวเป็นแผ่นกระดาษให้แห้งตามธรรมชาติหรือนำไปแช่ในน้ำเพื่อให้แผ่นกระดาษมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น


ประโยชน์ของกระดาษ

กระดาษเป็นวัสดุที่ใช้ในชีวิตประจำวันของเราอย่างแพร่หลาย โดยมีความหมายและประโยชน์ที่หลากหลายดังนี้

 • การใช้กระดาษในชีวิตประจำวัน เช่น ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ การเขียนบันทึก การพิมพ์เอกสาร การแพ็กของขวัญ การทำซองจดหมาย และอื่นๆ
 • การใช้กระดาษในการแพทย์ เช่น ใช้สำหรับทำแผ่นพลาสเตอร์สำหรับแพทย์ซึ่งใช้ในการจัดการแผล และใช้ในการทำแผ่นไวท์บอร์ดซึ่งใช้ในการวางแผนการรักษา
 • การนำกระดาษไปใช้ในงานศิลปะ เช่น การพับกระดาษเป็นรูปทรงต่างๆ การวาดภาพ การตัดเย็บเสื้อผ้า และการทำสร้อยคอ
 • การใช้กระดาษในงานอุตสาหกรรม เช่น การผลิตกล่อง การผลิตถุงและการผลิตหนังสือ

ประเภทของกระดาษ

มีประเภทของกระดาษหลายแบบ โดยแบ่งตามลักษณะและคุณสมบัติต่างๆ ดังนี้

 1. กระดาษชนิดพิเศษ (Specialty Paper) – ได้แก่กระดาษหนัง, กระดาษโปสเตอร์, กระดาษซีเมนต์, กระดาษเครื่องหมายต่างๆ เป็นต้น
 2. กระดาษชนิดพื้นฐาน (Commodity Paper) – ได้แก่กระดาษพิมพ์หนังสือ, กระดาษสำหรับเขียน, กระดาษบางชนิด, กระดาษสำหรับพิมพ์แผ่นเสียง เป็นต้น
 3. กระดาษที่ใช้ในอุตสาหกรรม – ได้แก่กระดาษซับหน้า, กระดาษเหลือง, กระดาษหนังสือเล่ม, กระดาษพิมพ์บัตรเครดิต เป็นต้น
 4. กระดาษที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร – ได้แก่กระดาษชำระจาน, กระดาษห่ออาหาร เป็นต้น
 5. กระดาษที่ใช้ในงานศิลปะ – ได้แก่กระดาษแขวนทับซ้อน, กระดาษไวท์บอร์ด, กระดาษวาดรูป เป็นต้น
 6. กระดาษที่ใช้ในงานพิมพ์ – ได้แก่กระดาษพิมพ์หนังสือ, กระดาษพิมพ์นิตยสาร, กระดาษพิมพ์บรรจุภัณฑ์ เป็นต้น
 7. กระดาษที่ใช้ในการแพทย์ – ได้แก่กระดาษทิชชู่, กระดาษเป่าที่เป็นไปตามมาตรฐาน ISO
 8. กระดาษที่ใช้ในการทำธุรกิจ – ได้แก่กระดาษใบเสร็จ, กระดาษจดหมาย, กระดาษโน๊ต เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีการแบ่งตามความหนาของกระดาษด้วย โดยมีหลายความหนาที่ใช้ต่างกันตามวัตถุประสงค์การใช้งานและอยู่ในช่วงตั้งแต่ 40-350 เซนติเมตร ดังนี้

 • กระดาษที่มีความหนาตั้งแต่ 40-90 เซนติเมตร – มักใช้สำหรับกระดาษเขียน, กระดาษสำหรับพิมพ์หนังสือ, และกระดาษบัตรเครดิต
 • กระดาษที่มีความหนาตั้งแต่ 90-170 เซนติเมตร – มักใช้สำหรับกระดาษเครื่องหมาย, กระดาษแพคเกจ, และกระดาษโปสเตอร์
 • กระดาษที่มีความหนาตั้งแต่ 170-350 เซนติเมตร – มักใช้สำหรับกระดาษโค้ด, กระดาษหุ้มเล่ม, และกระดาษเชื่อมต่อเหล็ก

โดยทั่วไปแล้ว ความหนาของกระดาษมีผลต่อความแข็งแรงและความทนทานของกระดาษ เมื่อมีความหนามากก็จะทนทานและแข็งแรงมากขึ้น


สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับความหนาของกระดาษ

เมื่อพูดถึงความหนาของกระดาษ นอกจากความหนาของกระดาษจะมีผลต่อความแข็งแรงและความทนทานของกระดาษแล้ว ยังมีสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับความหนาของกระดาษอีกด้วย ดังนี้

 • หน่วยความหนาของกระดาษ
 • การสลับการพับกระดาษ
 • การเก็บรักษา

หน่วยความหนาของกระดาษ

หน่วยความหนาของกระดาษมักจะใช้หน่วย “กิโลกรัมต่อตารางเมตร” เป็นหน่วยวัด ซึ่งหน่วยนี้หมายถึงน้ำหนักของกระดาษในหนึ่งตารางเมตร แต่ละประเภทของกระดาษจะมีหน่วยความหนาของตนเองแตกต่างกันไป

การสลับการพับกระดาษ

เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและความทนทานของกระดาษ ควรเปลี่ยนแปลงทิศทางการพับกระดาษให้สลับกันเป็นประจำ โดยไม่ควรพับกระดาษเข้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมเลยที่เดียวเพราะจะทำให้กระดาษแตกหักง่าย

การเก็บรักษา

กระดาษที่มีความหนามากอาจจะมีน้ำหนักหนักและมีขนาดใหญ่ ดังนั้นจึงควรเก็บรักษาให้เหมาะสมเพื่อป้องกันการเกิดความเสียหาย โดยสามารถเก็บได้ในตู้เย็นหรือที่ร่มเงา เพื่อป้องกันการเกิดความชื้น และหลีกเลี่ยงการเกิดเสียงสั่นสะเทือน


ผลกระทบของการใช้งานกระดาษต่อสิ่งแวดล้อม

การใช้งานกระดาษมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในหลายด้าน ดังนี้

 1. การใช้งานกระดาษมีผลต่อการตัดต้นไม้ – กระดาษเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้ การใช้งานกระดาษมากจะทำให้ต้องตัดต้นไม้เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตกระดาษ ทำให้เกิดผลกระทบต่อป่าไม้และสิ่งแวดล้อมรอบๆ
 2. การใช้งานกระดาษมีผลต่อการใช้ทรัพยากรน้ำ – การผลิตกระดาษต้องใช้น้ำเป็นจำนวนมาก การใช้งานกระดาษมากจะทำให้มีการใช้น้ำมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการใช้ทรัพยากรน้ำในสังคมและสิ่งแวดล้อมรอบๆ
 3. การใช้งานกระดาษมีผลต่อการจัดการขยะ – กระดาษเป็นวัสดุที่ใช้งานมากในชีวิตประจำวัน แต่การทิ้งกระดาษทิ้งไปโดยไม่ได้ทำการแยกและทำการรีไซเคิล จะทำให้เกิดปัญหาของการจัดการขยะและปัญหาสิ่งแวดล้อมรอบๆ
 4. การใช้งานกระดาษมีผลต่อการเปลืองทรัพยากร – การผลิตกระดาษต้องใช้ทรัพยากรต่างๆ เช่น น้ำ ไม้ พลาสติก และอื่นๆ การใช้งานกระดาษในปริมาณมากจะทำให้เกิดการเปลืองทรัพยากรเหล่านี้

วิธีเลือกกระดาษที่เหมาะสมสำหรับการใช้งาน

เลือกกระดาษที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะทุกชนิดของกระดาษจะมีคุณสมบัติและลักษณะที่แตกต่างกันไป ดังนั้น วิธีการเลือกกระดาษที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานสามารถแบ่งออกเป็นหลายๆ ขั้นตอนได้แก่

 1. การกำหนดวัตถุประสงค์การใช้งาน – ก่อนเลือกกระดาษควรกำหนดวัตถุประสงค์การใช้งานก่อน เช่น ใช้ทำโน๊ต, ใช้ทำแผนที่, ใช้ทำแผ่นพับ, หรือใช้ทำสติ๊กเกอร์ เป็นต้น เพราะวัตถุประสงค์การใช้งานนั้นจะมีความต้องการในลักษณะและคุณสมบัติของกระดาษที่แตกต่างกันไป
 2. การเลือกชนิดของกระดาษ – หลังจากกำหนดวัตถุประสงค์การใช้งานแล้ว ควรเลือกชนิดของกระดาษที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ดังกล่าว เช่น ถ้าใช้ทำแผนที่หรือแผ่นพับแนะนำให้เลือกกระดาษโปร่งแสงหรือกระดาษปากกาธรรมดา ซึ่งจะทำให้เห็นข้อมูลภายในได้ชัดเจน ส่วนถ้าใช้ทำโน๊ตแนะนำให้เลือกกระดาษตามความต้องการเช่นกระดาษสีเหลืองสำหรับเขียนโน๊ตเป็นต้น

คำแนะนำในการเลือกและใช้งานกระดาษ

เพื่อให้การใช้งานกระดาษเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการใช้งาน เราสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้เพื่อเลือกและใช้งานกระดาษได้อย่างเหมาะสม

 1. เลือกกระดาษที่มีคุณภาพสูง – เลือกกระดาษที่ผลิตโดยใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความแข็งแรงและมีความสม่ำเสมอในการดูแลรักษา
 2. คำนึงถึงปริมาณที่ใช้ – เลือกใช้กระดาษที่มีความหนาเหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อลดการใช้งานที่ไม่จำเป็นและลดภาระต่อสิ่งแวดล้อม
 3. เลือกกระดาษที่เหมาะสมกับการใช้งาน – เลือกใช้กระดาษที่เหมาะสมกับการใช้งาน เช่น กระดาษเคลือบเงาสำหรับการพิมพ์ภาพหรือกระดาษที่มีลักษณะทนน้ำสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง
 4. ลดการใช้งานที่ไม่จำเป็น – ลดปริมาณการใช้งานกระดาษที่ไม่จำเป็น เช่น การพิมพ์เอกสารที่มีความสมบูรณ์แล้วในหน้าเดียวกันหลายครั้ง

คำถามที่พบบ่อย

ระดาษที่มีความหนามากกว่าจะดีกว่ากระดาษที่มีความหนาน้อยกว่าหรือไม่?

ความหนาของกระดาษขึ้นอยู่กับการใช้งานและวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งาน หากต้องการใช้ในการพิมพ์เอกสารทั่วไป กระดาษที่มีความหนาปานกลางถือว่าเหมาะสมมากพอแล้ว แต่ถ้าต้องการใช้งานเพื่อการพิมพ์งานที่ต้องการความชัดเจนและไม่ต้องการให้หมึกซึมลงไปในกระดาษ ควรเลือกใช้กระดาษที่มีความหนามากกว่า

การนำกระดาษไปใช้ทำไม่ได้ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่?

การนำกระดาษไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการผลิตและใช้งานธรรมชาติ การใช้งานกระดาษโดยไม่ระมัดระวังอาจส่งผลให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้กระดาษไปเยี่ยมผิวน้ำเสียหรือทิ้งขยะในที่ไม่เหมาะสม

ความหนาของกระดาษมีผลต่อการพิมพ์เอกสารหรือไม่?

ใช่ ความหนาของกระดาษมีผลต่อการพิมพ์เอกสาร เนื่องจากความหนาของกระดาษมีความสัมพันธ์กับความแข็งแรงและความทนทานของกระดาษ ซึ่งส่งผลต่อการพิมพ์เอกสารให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ


สรุป

การใช้งานกระดาษเป็นสิ่งที่ไม่เคยหลีกเลี่ยงได้ในชีวิตประจำวันของเรา อย่างไรก็ตามการเลือกใช้งานกระดาษที่เหมาะสมสามารถช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้มากมาย โดยเราสามารถเลือกใช้งานกระดาษที่ผลิตมาจากวัสดุรีไซเคิล หรือมีส่วนประกอบที่มาจากวัสดุที่มีคุณภาพดีและผลิตด้วยวิธีการที่อยู่ในกรอบของการผลิตสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน นอกจากนั้นการใช้งานและการเก็บรักษากระดาษอย่างถูกต้องสามารถช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อมและยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานได้อีกด้วย

การเลือกใช้งานและเลือกความหนาของกระดาษที่เหมาะสมจะช่วยประหยัดทรัพยากรและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้นการดูแลและเก็บรักษากระดาษอย่างถูกต้องยังช่วยเพิ่มอายุการใช้งานของกระดาษและลดการใช้งานกระดาษในการพิมพ์ที่ไม่จำเป็น ในทางกลับกันการใช้งานกระดาษอย่างไม่ถูกต้องสามารถส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างไม่ดี ดังนั้นเราควรมีความตระหนักและมีการจัดการใช้งานกระดาษอย่างมีประสิทธิ

ปิดความเห็น บน เรียนรู้เกี่ยวกับประเภทและความหนาของกระดาษ