เปิดร้านกาแฟควรเลือกใช้แก้วกระดาษหรือแก้วพลาสติกดีนะ?

เปิดร้านกาแฟควรเลือกใช้แก้วกระดาษหรือแก้วพลาสติกดีนะ?