กล่องกระดาษ ใส่ดอกมัมมาเลย์ ใส่ดอกกล้วยไม้

5.00 ฿

กล่องกระดาษ ใส่ดอกมัมมาเลย์ ใส่ดอกกล้วยไม้

Out of stock

Description

กล่องกระดาษ ใส่ดอกมัมมาเลย์ ใส่ดอกกล้วยไม้

กล่องกระดาษหนา แบบที่ใช้ในตลาดดอกไม้ ปากคลองตลาด