Lead คืออะไร? ทำไม Lead Generation เป็นเครื่องมือจำเป็นสำหรับธุรกิจ 001

บทความนี้จะอธิบายถึงคำว่า Lead และการสร้าง Lead Generation ที่เป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับธุรกิจในยุคปัจจุบัน และบอกคุณลักษณะสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ Lead Generation

ในยุคที่เทคโนโลยีและการตลาดออนไลน์กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว การติดต่อลูกค้าและสร้างความสนใจของลูกค้ากลายเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากสำหรับธุรกิจ ทุกคนต่างกำลังมองหาวิธีการที่ดีที่สุดในการเข้าถึงลูกค้าใหม่ๆ และสร้างฐานลูกค้าใหม่ๆ เพื่อที่จะขยายธุรกิจของตนไปยังขนาดใหญ่ขึ้น

ด้วยเหตุผลดังกล่าว เครื่องมือที่สำคัญที่สุดที่หลายธุรกิจนำมาใช้เพื่อเพิ่มขยายฐานลูกค้าได้ก็คือ Lead Generation หรือการสร้างลูกค้าใหม่ที่สนใจและตอบสนองกับสิ่งที่เรามีให้ ในบทความนี้เราจะพูดถึงรายละเอียดเกี่ยวกับ Lead และการสร้าง Lead


Lead คืออะไร? ทำไม Lead Generation เป็นเครื่องมือจำเป็นสำหรับธุรกิจ 002

Lead คืออะไร?

Lead คือคนที่มีความสนใจในสิ่งที่เรามี หรือสิ่งที่เราขาย ในการทำธุรกิจ การที่เรามี Lead มากขึ้นและมีคุณภาพดี เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก เพราะ Lead เป็นผู้ที่มีความสนใจและความตั้งใจสูงที่จะซื้อสินค้าหรือใช้บริการของเรา การสร้าง Lead นั้นเป็นกระบวนการที่ธุรกิจใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อช่วยให้ลูกค้าสนใจและติดต่อกลับมา

ตัวอย่างของ Lead ได้แก่ การลงโฆษณาบนโซเชียลมีเดีย เพิ่มความน่าสนใจให้กับสินค้าหรือบริการ การสร้างเว็บไซต์ที่มีโปรโมชั่นส่วนลดหรือข้อเสนอพิเศษ เพื่อชักชวนลูกค้าเข้ามาติดต่อกลับ เป็นต้น


Lead คืออะไร? ทำไม Lead Generation เป็นเครื่องมือจำเป็นสำหรับธุรกิจ 003

ประเภทของ Lead มีอะไรบ้าง?

การสร้าง Lead สามารถทำได้หลากหลายวิธี โดยแบ่งเป็นหลักๆ ได้ดังนี้

 1. Inbound Lead : เป็น Lead ที่เกิดจากการสร้างเนื้อหาเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้า โดยใช้เทคนิค SEO , Content Marketing หรือโฆษณาที่จัดเตรียมไว้ เช่น บทความบนเว็บไซต์ วิดีโอ YouTube หรือโพสต์บนโซเชียลมีเดีย เป็นต้น
 2. Outbound Lead : เป็น Lead ที่ธุรกิจส่งข้อความหรือโทรหาลูกค้าเพื่อสร้างความสนใจให้กับสินค้าหรือบริการ โดยใช้เทคนิค Email Marketing , Cold Calling หรือ Direct Mail เป็นต้น
 3. Paid Lead : เป็น Lead ที่สร้างจากการใช้เงินลงโฆษณา เช่น การโฆษณาบน Google AdWords , Facebook Ads หรือ LinkedIn Ads เป็นต้น
 4. Referral Lead : เป็น Lead ที่มาจากการแนะนำของลูกค้าเดิมหรือบุคคลอื่นที่มีความสนใจในสินค้าหรือบริการของธุรกิจ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นในสินค้าหรือบริการของธุรกิจด้วย

Lead คืออะไร? ทำไม Lead Generation เป็นเครื่องมือจำเป็นสำหรับธุรกิจ 004

Lead Generation คืออะไร?

Lead Generation คือกระบวนการสร้างความสนใจของลูกค้าและการเก็บข้อมูลติดต่อของพวกเขาเพื่อนำไปใช้ในการสร้างธุรกิจ โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าหรือบริการหรือเพิ่มผู้เข้าชมเว็บไซต์ นอกจากนี้ Lead Generation ยังสามารถช่วยให้ธุรกิจสร้างความเชื่อมั่นในตลาดและเพิ่มผลตอบแทนในการลงทุนในการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เครื่องมือที่ใช้สร้าง Lead Generation สามารถแบ่งได้เป็นหลายรูปแบบ ได้แก่ การสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับธุรกิจ การทำ SEO เพื่อให้เว็บไซต์ของธุรกิจปรากฏอยู่ในหน้าแรกของผลการค้นหาในเว็บไซต์ เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เข้าชม การใช้ Social Media และโฆษณาต่างๆ เพื่อสร้างความรู้จักกับสินค้าหรือบริการ


Lead คืออะไร? ทำไม Lead Generation เป็นเครื่องมือจำเป็นสำหรับธุรกิจ 005

ทำไม Lead Generation ถือเป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับธุรกิจในยุคนี้?

การสร้าง Lead Generation เป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างมากสำหรับธุรกิจในยุคปัจจุบัน เพราะว่าการสร้าง Lead Generation จะช่วยให้เราสามารถสร้างความสนใจของลูกค้าได้มากขึ้นและสร้างฐานลูกค้าใหม่ๆ เพื่อขยายธุรกิจของเราได้ เรามาดูคุณลักษณะสำคัญของ Lead Generation กัน

1.ช่วยเพิ่มขยายฐานลูกค้า

การสร้าง Lead Generation จะช่วยให้เราสามารถเพิ่มฐานลูกค้าได้อย่างมากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการขยายธุรกิจ

2.ช่วยเพิ่มยอดขาย

Lead Generation ช่วยเพิ่มยอดขายของธุรกิจได้โดยตรง เพราะลูกค้าที่เข้ามาเป็น Lead จะมีความสนใจและความตั้งใจสูงที่จะซื้อสินค้าหรือใช้บริการของเรา

3.ช่วยลดต้นทุน

การสร้าง Lead Generation จะช่วยลดต้นทุนในการตลาด เพราะว่าการทำโฆษณาและเว้นการสร้าง Lead Generation จะต้องใช้เงินมากเพื่อเผยแพร่สินค้าและบริการของเราให้กับกลุ่มลูกค้า

4.ช่วยสร้างความเชื่อมั่น

การสร้าง Lead Generation จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าของเรา ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจกับธุรกิจของเรา

5.ช่วยเพิ่มความสำเร็จของธุรกิจ

การสร้าง Lead Generation จะช่วยเพิ่มความสำเร็จของธุรกิจของเราได้ โดยที่เราสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและซื้อขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยความสำคัญของ Lead Generation ที่เห็นได้ชัดเจน ธุรกิจในยุคปัจจุบันไม่สามารถมองข้ามเครื่องมือนี้ได้ ดังนั้น สิ่งที่เราควรทำคือ การวางแผนสร้าง Lead Generation ให้มีประสิทธิภาพและใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อช่วยในการสร้างความสนใจและลูกค้าใหม่ๆ สำหรับธุรกิจของเรา


ขั้นตอนของการทำ Lead Generation?

ขั้นตอนของการทำ Lead Generation นั้นมีหลายวิธีและขั้นตอนที่ต่างกันไปขึ้นอยู่กับวิธีการที่ใช้ แต่โดยทั่วไปแล้ว ขั้นตอนของการทำ Lead Generation สามารถสรุปได้ดังนี้

 1. กำหนดกลุ่มเป้าหมาย (Target audience): กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเข้าถึงและสร้างความสนใจ โดยควรมีความเข้าใจในลักษณะและพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย เช่น อายุ ที่อยู่ เพศ งบประมาณ และความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
 2. สร้างเนื้อหา (Content creation): สร้างเนื้อหาที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น บทความ วิดีโอ ภาพถ่าย หรือโพสต์ในโซเชียลมีเดีย เพื่อเพิ่มโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายสนใจและติดตามเนื้อหาของเรา
 3. รวบรวมข้อมูล (Data collection): รวบรวมข้อมูลติดต่อของกลุ่มเป้าหมาย โดยสามารถทำได้โดยใช้ฟอร์ม การสนทนาผ่านแชทบอท หรือการตอบคำถามจากผู้ใช้งานในเว็บไซต์
 4. ทำ Landing Page: สร้างหน้า Landing Page ที่เหมาะสมและน่าสนใจ เพื่อสร้างความสนใจและเป็นจุดเริ่มต้นในการดำเนินการทางธุรกิจต่อไป
 5. ส่งอีเมล์ (Email marketing): ส่งอีเมล์เพื่อเชิญชวนกลุ่มเป้าหมายเข้ามาใช้บริการ

เมื่อเราเข้าใจถึงวิธีการทำ Lead Generation แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการนำเอาข้อมูลที่ได้จากการสร้าง Lead มาวิเคราะห์ เพื่อใช้ในการสร้างกลยุทธ์การตลาดต่อไป โดยจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

 1. วิเคราะห์ผู้บริโภค (Consumer Analysis): การวิเคราะห์ผู้บริโภคคือการศึกษาลักษณะของกลุ่มลูกค้าที่เราต้องการเข้าถึง เช่น อายุ สภาพครอบครัว รายได้ งบประมาณ และความต้องการ เพื่อใช้ในการกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม และสร้างเนื้อหาที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้านั้น ๆ
 2. กำหนดแผนกลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy Planning): หลังจากที่ได้วิเคราะห์ผู้บริโภคเสร็จแล้ว ต่อไปคือการกำหนดแผนกลยุทธ์การตลาด ซึ่งจะประกอบด้วยเป้าหมายการตลาด กลุ่มเป้าหมาย และวิธีการตลาด เพื่อให้สามารถดึงดูดลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. สร้างเนื้อหา (Content Creation): หลังจากกำหนดแผนกลยุทธ์การตลาดแล้ว ต่อไปคือการสร้างเนื้อหาที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการเข้าถึง เพื่อให้เป็นเครื่องมือในการดึงดูดความสนใจและแนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา

คำถามที่พบบ่อย

Lead Generation คืออะไร?

Lead Generation คือการสร้างความสนใจของลูกค้าและการสร้างฐานลูกค้าใหม่ๆ เพื่อขยายธุรกิจ

Lead Generation ช่วยธุรกิจอย่างไร?

Lead Generation ช่วยธุรกิจในการเพิ่มขยายฐานลูกค้า ช่วยเพิ่มยอดขาย ช่วยลดต้นทุน

Lead Generation มีข้อดีอะไรบ้าง?

Lead Generation มีข้อดีหลายอย่าง เช่น ช่วยเพิ่มยอดขาย ลดต้นทุนในการโฆษณา ช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์กับลูกค้า ช่วยเพิ่มความสำเร็จของธุรกิจ


สรุป

การทำ Lead Generation เป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับธุรกิจในยุคนี้ เพราะเป็นวิธีที่มีความคุ้มค่าในการลงทุนและสามารถช่วยเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามการทำ Lead Generation ยังมีข้อเสียต่างๆ ที่ต้องคำนึงถึงและต้องใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับธุรกิจและตลาดของเราเสมอ